Skola

Alla partier är nog överens om att skolan är viktig för hela samhällsutvecklingen. Men hur viktig den är och vad som skapar duktiga elever, skiljer sig markant mellan olika partier.

Signaler från vissa partier som pratar om ”mindre betyg och mer flum” i skolan är enligt mig fel väg att gå. Elever som går i skolan behöver tydliga krav och riktlinjer på hur dom ska bete sig och vad som förväntas av dom. Exempelvis är betyg från tidig ålder en viktig signal till lärare och förälder att ta ansvar för barn som av någon anledning inte hänger med enligt förväntan. I de fall att eleven presterar under medel så skall extra åtgärder sättas in så tidigt som möjligt för att ge eleven bästa möjliga chans att lyckas i framtiden.

I och med att alla elever är olika och har olika behov så skall det finnas olika skolar som möter upp olika behov. På det sättet ger vi eleverna bästa möjlighet att lära sig så mycket som möjligt.

För att uppnå mångfald så anser Kristdemokraterna att både kommunala och fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. De medverkar till att stärka den pedagogiska förnyelsen och utvecklingen inom svenskt skolväsende. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar. Vi ser friskolorna som skolor kort och gott, inte som komplement till den kommunala skolan. De är en viktig del av vårt skolsystem som är här för att stanna.

Orimligt höga vinster inom friskolor är en komplicerad fråga som måste lösas för att säkerställa att investerade pengar i skola i största möjliga mån återinvesteras i lärare och elever. Fokus skall inte ligga på friskolornas eventuella vinster utan på måluppfyllnad utifrån ställda krav från skolverket och elevers vilja att gå på skolan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>