Sjukvård

Våra behov av vård och omsorg är olika, precis som vi människor är olika. Som patient så är jag ofta helt utlämnad till den sjuksköterska eller läkare som tar hand om mig vilket gör att jag som patient behöver känna stort förtroende till vårdgivaren. Tack vare möjligheten att fritt välja vårdcentral bland både privata och landstingsägda så har jag möjlighet att välja den vårdgivare som jag litar på och har förtroende för, det är en grundpelare i svensk sjukvård som vi ska vara rädda om.

Jag lyssnar ofta på ganska infekterade diskussioner kring privata vårdgivares vinster och väldigt lite på vilken måluppfyllnad som de privata vårdgivarna har. För mig är det allra viktigaste att jag som patient får rätt, snabb och kostnadseffektiv vård. Har jag fått professionell vård enligt konstens alla regler och vårdgivare sedan tjänar en slant för ett väl utfört arbete så är det inget problem för mig. Nu vet jag att frågan om vinster i välfärden är komplicerad och vissa fall så har vi patienter inget val än att gå till en mindre bra vårdgivare som tar ut vinster till aktieägarna istället för att återinvestera pengarna i verksamheten, detta är inte ok och ska stoppas genom ett tydligt regelverk.

En väl fungerande sjukvård är en viktig grundpelare i vårt samhälle och något som måste grunda sig på en valfrihet utifrån varje individs unika behov.  Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Bota, lindra och trösta gäller fortfarande som sjukvårdens huvuduppgift och alla ska kunna känna trygghet och tillit till att den offentligt finansierade vården kan möta behoven. Grundprincipen är att hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd. Förebyggande arbete, vård på patientens villkor och kvalitet och patientsäkerhet är några för oss prioriterade områden.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>