Migration

Sverige ska vara ett land som tar hand om människor som behöver någonstans att bo och leva om förutsättningarna i det egna landet tvingar dom på flykt. Vi ska främja rörligheten mellan länder.

Invandringen ska vara reglerad, där människor med skyddsbehov ska få rätten att bo i Sverige efter en grundlig och prövad rättssäker asylprocess. Barn är särskilt utsatta i migrationsprocessen och man bör ta hänsyn till den sammanvägda situationen när det gäller barn. Därför ska det räcka med särskilda skäl, i stället för synnerliga skäl, för att barn ska få uppehållstillstånd.

De som inte uppfyller kriterierna för att förenas med sin familj, att arbeta eller få skydd i vårt land ska därmed återvända till sitt hemland.

Sverige ska ta ansvar men Sverige ska även använda möjligheten att genom EU ställa likvärdiga krav på samtliga länder inom EU gällande invandringspolitiken. Alla länder ska ta samma ansvar för människor som av giltiga skäl behöver fly och flytta till ett annat land.

Ett absolut mål skall alltid vara att den grundliga och rättssäkra processen ska genomföras inom max 1 år från det att någon söker asyl i Sverige. Sverige ska inte skicka hem människor som bott i Sverige i många flera år och hunnit rota sig.

Asylsökande som beviljas uppehållstillstånd skall senast 6 månader från beviljat uppehållstillstånd gå obligatorisk utbildning i svenska för att ha bästa möjlighet att integrera sig i det svenska samhället.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>