Tåg och flyg

För att Sundsvall ska fortsätta att utvecklas så krävs det att vi har så många arbetande människor som möjligt som betalar skatt och konsumerar varor och tjänster i vår stad. För att människor ska vilja bo i Sundsvall så är en viktig del att det ska vara enkelt att transportera sig till Stockholm för att kunna jobba där eller åka vidare till andra städer eller länder. Goda kommunikationsmöjligheter till och från Sundsvall kommer vara avgörande för Sundsvalls framtid.

Tåg och flygtrafiken är prioriterade och ska fortsätta att utvecklas. I och med att Midlandas framtid nu har räddats av ett kommunalt ägande och ansvar (vilket jag tycker är bra) så kommer jag fokusera på frågan om utbyggnaden av tågbanan mot Stockholm för att få dubbelspår hela vägen. Ett dubbelspår kommer korta ner restiden och minska förseningar vilket är tåget största utmaningar idag. Den dag vi känner att vi kan lita på att tåget kommer fram i tid och att resan tar under 3 timmar till Stockholm, så kommer fler att välja det mest miljövänliga alternativet, dvs tåget.

Järnvägen är ett omtyckt och klimateffektivt transportslag som behöver utvecklas mot större kapacitet och driftsäkerhet. Kristdemokraterna verkar för att en större andel av person- och godtransporter ska gå på järnväg. Alliansregeringen har fördubblat anslagen till järnvägens drift och underhåll, men insatserna måste fortsätta att öka både vad gäller underhåll och nyinvesteringar, bland annat i form av nya banor för snabbtåg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>