Varför ska jag kryssa Josef?

Vi politiker använder ofta ordet ”kryssa” i vår valkampanj när vi egentligen menar ”personrösta”

Här kommer ett utdrag från valmyndighetens sida om personröstning. ”Om du vill att någon särskild kandidat på partiets valsedel ska bli vald kan du personrösta på den kandidaten. Du får bara personrösta på en kandidat. Att personrösta är din möjlighet att kunna påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Det är i första hand personrösterna som avgör vem som blir vald. Men för att bli vald på personröster krävs ett visst antal personröster. Ingen kandidat är genom sin placering på valsedeln garanterad att bli vald.”Valsedel KD alla-1

Som beskrivet ovan så är det viktigt att personrösta om ni vill ge er röst på en viss person, det räcker alltså inte att bara rösta på Kristdemokraterna utan att kryssa Josef om ni vill ge mig er röst.

Varför röstar jag på KD?

Jag fick idag en högst relevant fråga av en vän ”Varför ska jag rösta på KD” och självklart kan jag inte tala om varför han ska rösta på KD för det blir ett beslut som måste harmoniera med hans värderingar och i så fall KDs värderingar. Men jag kan tala om varför jag väljer att rösta på KD och då kanske hjälpa honom att välja KD eller något annat parti för den delen, som passar just honom.

För att min vän ska förstå hur jag tänker måste han först förstå min syn på familjen och dess centrala och avgörande roll i samhället.

Men hur kan familjen vara ”central och avgörande”? Ett samhälle består av människor och människor behöver en trygg bas att stå på för att både lära sig rätt och fel, känna sig älskade och våga kliva ut i livets alla utmaningar. Här kommer barnen som det tydligaste exemplet på ett behov av en trygg familj som tillrättavisar, vägleder och skyddar barnet under dess uppväxt.familjensrost_580x200

Ska vi bygga en värld där vi har bästa möjliga förutsättning att må bra, där vi har sunda värderingar, där vi tar hand om varandra och där det finns trygghet, så måste det finnas en bas att stå på och basen är familjen. 

Jag har sett så många fall av barn som kallas ”problembarn” som man tycker är lite ”jobbiga” och besvärliga och tom destruktiva eller kriminella och i många av dessa fall så har basen, dvs familjen som grund inte fungerat som den ska. Dessa barn växer upp som små problem och riskerar sedan att bli stora problem. Där både barnen själva, familjen och omgivningen blir lidande.

Jag har själv en familj med två barn så jag vet att det är allt annat än lätt att lyckas som förälder och det kräver hårt jobb och stöd av andra, även för mig i rollen som förälder.

Så tillbaka till grundfrågan ”varför ska jag rösta på KD?”  Frågor som, ska vi höja eller sänker skatten med några kronor, ska vi avskaffa kärnkraften nu eller om 30 år,  ska fastighetsskatten komma tillbaka eller inte, bensinskatt, systembolagets monopol osv…. blir för mig sekundära om vi inte FÖRST säkerställer att samhället har en bas att stå på. (Sen diskuterar jag gärna sakfrågor, men det blir i andra inlägg.)

Oavsett vilket parti som vinner valet i höst så kommer frågorna ovan möjligtvis ge några kronor mer eller mindre i plånboken varje månad, men missar vi att säkerställa att vårt samhälle fortsätter att stå på en stabil grund så kommer det att påverka oss alla i en märkbar negativ riktning.

Jag röstar på KD för att KD har den tydligaste familjepolitiken som bygger en stabil grund där insikten om att det är människor som bygger vårt samhälle med familjen som utgångspunkt, och missar vi att bygga en stabil grund så har vi människor inget som hjälper oss med rätt kompassriktning och något att luta oss mot när vi behöver det. Vi behöver inte ett samhälle där staten med sina sterila bidrag och reformer ska försöka skapa trygghet, vi behöver fungerande och trygga familjer som bär sig själv och andra på det som kallas livets resa.

KD är tydlig med att familjen ska få bästa möjliga stöd för att fungera både när det gäller professionell hjälp,  men även när det gäller valfrihet att välja det som gör att varje unik familjesituation fungerar på bästa sätt. KD värnar alltid om försäkringar och bidrag som stärker familjens roll att lyckas som bas och grund i samhället.

Notera att jag inte ger mig in i debatten vad en familj är för den kan se så olika ut, i olika familjer. Begreppet familj för mig är inte bara barnen och föräldrarna utan också vänner och släktingar som på olika sätt stöttar varandra för att få ihop livspusslet. Oavsett hur familjen ser ut så ska vi alla hjälpas åt att bygga fungerande familjer som vi alla har som grundtryggheten i våra liv.

Kvoterad föräldraförsäkring är omodernt

Vi har idag redan en kvotering gällande föräldraförsäkringen och rent principiellt tycker jag att det är fel att staten går in och detaljstyr människors liv, men den fungerar som den är och ger signaler till föräldrar att båda har ett ansvar för barnet och alla mår bäst av ett delat ansvar för barnets uppväxt.

Jag är helt övertygad om att att barnet och föräldrarna tjänar på att dela på föräldraförsäkringen så jämt som möjligt, men i vissa familjer är det inte möjligt att dela 50/50 och då kommer vill till kärnfrågan. Föräldraförsäkringen är ytterst till för barnet och då ska barnets bästa prioriteras, det innebär att föräldrar som inte kan dela 50/50 ska själva få bestämma hur dom vill göra för att tillgodose barnets bästa. 

Flera studier jag sett pekar på att barnet har stort behov av sina föräldrar under de första levnadsåren och upplever stor separationsångest när dom lämnas på dagis vid tidig ålder. För mig är det den enskilt viktigaste orsaken att debatten om kvoterad föräldraförsäkring är omodern och borde läggas ner. I de familjer som inte kan eller väljer att inte dela 50/50 så ska iaf barnet inte bli lidande för att familjepusslet inte alltid passar det som vänstern tror är bäst.

Läs även denna artikel som understyker min åsikt i frågan: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/stor-majoritet-emot-mer-kvoterad-foraldraledighet_147408.svd